ARVOSTELUT / REVIEWS

Sivuhenkilöt / Sidekicks (2016)

DEMOKRAATTI (English translation)

”(Sivuhenkilöt on) hallittu esityskokonaisuus, joka yhtä aikaa onnistuu olemaan sekä selittämätön että helposti vastaan otettavissa.”

“It is a mastered performance entity, that manages to be simultaneously inexplicable and easily taken in.”

  • Annikki Alku, Demokraatti 21.11.2016

HUFVUDSTADSBLADET (English translation)

”Regissören Alma Lehmuskallio har skapat en öm och tilltalande föreställning under Tenaljen von Fersens tomatröda tegelvalv på Sveaborg. Mjukt och humoristiskt skildrar Lehmuskallio personer som hamnat utanför i samhället och sina egna liv. — De svartvita gestalterna påminner i den gamla fästningsmiljön i själva verket om spöken som väntar på att någon ska röra vid dem och göra dem varma och levande igen.”

“Alma Lehmuskallio, the director, has created a tender and appealing performance under the tomato red, vaulted tile roof in the Hall of von Fersen’s Tenaille in Suomenlinna. Softly and humorously Lehmuskallio describes these persons who became outsiders in society and in their own lives. — The black and white characters in the old fortress setting, actually are like reminders of ghosts waiting for someone to touch  them and make them warm and living again.”

  • Isabella Rothberg, HBL 17.11.2016

HELSINGIN SANOMAT (English translation)

”Huimat akrobatia- ja tasapainotaidot muuttavat Sivuhenkilöiden kohtaukset surrealistisiksi näyiksi. Mikään liike ei tunnu irralliselta tempulta vaan kumpuaa henkilön mielensisäisestä tilasta. — Mutta mikään ei tuntuisi miltään, jollei esiintyjinä olisi sellaisia uuden etsijöitä kuin Henna Kaikula, Ulla Raitio, Saku Mäkelä ja Milla Järvinen. Vartalon hallinta, jokaisen askeleen ja kasvonilmeen kirkkaus, esineteatterin suvereeni hallinta ja herkkyys piirtävät kunnioittavan kuvan jokaisesta hahmosta.”

”Daring acrobatics and equilibristics turn the Sidekicks sequences into surrealistic visions.—But all this would really feel like nothing much, if it were not for these, new paths finding artists like Henna Kaikula, Ulla Raitio, Saku Mäkelä and Milla Järvinen. Their composure of body, clarity of every facial expression and step taken, their sensitivity and a supreme control in the theatre of thingness, depict a respectful picture of each character.”

  • Maria Säkö, Helsingin Sanomat 17.11.2016  

TEATTERI&TANSSI+SIRKUS

”Eira Virekosken ytimekäs ja ajaton teksti, Ainu Palmun tilan muotojen kanssa keskustelevat valot sekä Joonas Outakosken säröinen ja tyylikäs musiikki ovat avaintekijöitä Sivuhenkilöiden orgaanisessa kompositiossa. Makaaberin leikin liimana toimii pohjoinen ahdistus.”

”The crisp and timeless text by Eira Virekoski, Ainu Palmu’s lights in dialog with shape of the space and Joonas Outakoski’s distorted and stylish music are the key factors to Sidekicks organic composition. Nordic anxitety is the glue in macabre game.”

  • Maija Jelkanen, Teatteri&Tanssi+Sirkus 8/2016

LAPIN KANSA

”Teos ei lankea turhaan selittämiseen tai monisanaisuuteen vaikka dialogi on runsasta ja Janne Vasaman luoma epookki-ilme tyyliteltynäkin yksityiskohtainen. Sivuhenkilöitä ei nosta huipulle ainoastaan kekseliäästi oivallettu konsepti, vaan kaikkien osa-alueiden onnistuminen. On vaikea kuvitella miten sirkus ja teatteri voisivat solmia vielä toimivamman liiton.”

”The performance does not indulge in overexplaining or verbose albeit the dialogue is abundant and the epoch expression, created by Janne Vasama, is stylized yet detailed. It’s not only the inventively perceived concept that lifts up the performance but the success of all components of it. I can’t imagine any better way of binding theater and circus together”

  • Tenka Issakainen, Lapin Kansa 11.6.2017

AAMULEHTI

”Teoksessa käytetään runsaasti maalauksellisia, tunnelmaltaan epätodellisia kuvia. Voisin olla varma, että olen nähnyt auringonvarjoa kantavan hevospäisen naisen maalauksen! Tai taivaita hipovan naisen tai sen, jonka pää onkin kukka-asetelma. Millaista kosketusta toivomme, minkä taakse haluamme piiloutua tai millaisena haluamme meidät nähtävän?”

”The performance uses plentiful paintinglike, surrealistic staging. I bet I’ve seen a painting about the lady with horse’s head and parasol! Or the woman reaching the skies, or the one whose head turns out to be a flower arrangement. What kind of touch are we wishing for? Behind what are we hiding? And how do we wish ourselves to be seen?”

  • Merja Koskiniemi, Aamulehti 11.8.2017

SATAKUNNAN KANSA

”Sivuhenkilöt on kuin kolmiulotteinen, surrealistinen, elävä maalaus.”

”Sidekicks is like a three-dimensional, surrealistic, living painting.”

  • Mikko Elo, Satakunnan kansa  4.9.2017

PALJON MELUA TEATTERISTA

”Varsin erikoista, outoa, kiehtovaa.”

”Quite extraordinary, bizarre, intriguing.”

  • Katri Leikola, Paljon Melua Teatterista -blogi 10.8.2017